Arbeidsdeskundigen & Gerechtelijke deskundigen

AOV

AOV is door de jaren heen een belangrijk aandachtsgebied voor Artoos Van der Ham Raijmakers. Daarbij kan het zowel om inventariserende opdrachten als om bezwaar- en rechtbankzaken gaan. Wij merken dat de laatste jaren het aantal second opinions toeneemt, mede omdat de polisvoorwaarden die mogelijkheid zijn gaan bieden.

 

Steeds vindt er een uitgebreid onderzoek plaats naar het bedrijf, de werkzaamheden van de betrokkene en kenmerkende belasting in het werk.

 

Bij een inventarisatie worden de knelpunten vastgesteld en wordt advies gegeven over de mogelijke oplossingen. Artoos Van der Ham Raijmakers kan desgewenst als casemanager optreden en de re-integratie van de zelfstandig ondernemer begeleiden.

 

Bij een meer beoordelend onderzoek vindt een zorgvuldige weging plaats tussen belasting in het werk en belastbaarheid van betrokkene. Daarnaast zal rekening worden gehouden met de polisvoorwaarden (sommen of schade, wel of geen taakverschuiving etc.). Deze onderzoeken doet Artoos Van der Ham Raijmakers steeds in opdracht van twee partijen, de belangenbehartiger van betrokkene en de verzekeraar. Op deze manier kunnen we als registerarbeidsdeskundigen op een onpartijdige en onafhankelijke wijze onze onderzoeken verrichten.